Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic
Theo dõi
 • Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic kiên định với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”

 • Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
more
 • FPT Polytechnic đã ký kết thỏa thuận hợp tác
 • Thực trạng1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp
 • Chất lượng đào tạo tại FPT Polytechnic
 • FPT Polytechnic khánh thành cơ sở mới tại TP HCM
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
pause
 • Thực học – Thực nghiệp
 • FPT Polytechnic hướng tới mục tiêu đào tạo chất lượng cao
 • Cao đẳng FPT và HaNoi Computer ký kết thỏa thuận hợp tác
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ